دوره های آموزشی

دوره های آموزشی شرکت شامل شاخه های مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی می باشند که در دو گروه مقدماتی و پیشرفته تدریس می شوند.

0 Comments