اجرای سیستم برق ساختمان

انجام کارهای برق ساختمان در چهار مر حله انجام میشود :

1- مرحله اول : 

1.     کشیدن نقشه برق ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی – سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.
2.     اجرای نقشه روی کار.
3.     تراز کردن کل قوطی کلیدها و پریزوکشیدن خطِ تراز با چک لاین.
4.    شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .
5.    کندن قوطی کلیدها با دستگاه .
6.    سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد برق سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).
7.    نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.
8.     جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.
9.    جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.
10.    اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.
11.    جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ……. نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).
12.    پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.
13.    نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
14.    نصب جعبه آنتن و نصب جعبه آتش نشانی وماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
15.    تامین ارتینگ ساختمان (نصب سیم ارت )  نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها) لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

2- مرحله دوم ( بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوارها)

1.     تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.
2.     سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)
3.     انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.
4.    کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش میشود.)
5.     کابل کشی تلفنکابل کشی آنتن مرکزی ،کابل کشی ماهواره و کابل کشی آیفون تصویری، ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.
6.     اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن – اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)
7.     قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع
8.     عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).
9.     اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

3- مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده )

1.     بستن کلید و پریز(نصب کلیدوپریز ) و نصب کلید کولروتراز کردن آنها
2.     بستن ترمینال برق روی سر سیم ها.
3.     نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده ونصب ددکتور – آژیروشستی اعلام حریق

4.     نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها
5.     نصب آیفون تصویری یا نصب آیفون معمولی بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.
6.     نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن
7.     نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب ماهواره  و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)
8.    نصب چشم لایتینگ (نصب چشم الکترونیک )در راه پله و پارکینگ ها(طریقه نصب چشم الکتریکی در قسمت آموزش می باشد)
9.     نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)
10.     نصب نور مخفی آرک هاونصب نور مخفی  داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

4- نصب تجهیزات برقی:

1.    – نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود(
2.    – نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.
3.    – نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.
4.    – کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.
5.    – وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

0 Comments