الکترو1

 بُرد هزار سوراخ

2

 بِرِد بُرد

1

 پک دیود ها 

1

 پک سیم بِرِد بُردی 

1

 پک مبدل

1

 پک مقاومت

1

 پیچ گوشتی

1

 جا باتری هوشمند (جفتی)

3

 جعبه روبیک کوچک

1

 درایور 293

1

 سنسور تاچ سه سیم

1

 DVD

1

 کابل 6 رشته سوکتی کوتاه

2

 کابل پروگرامر سریال

1

 محرک سرعتی

1

 محرک قدرتی

1

 مین الکترو

1

 درایور 298

1

 خطیاب مغناطیس

1

 رله

1

 لیزر

1

 دوپلر درایور

1

 محدودکننده حرکت اهواز

1

0 Comments