دستاوردهای روباتیک

 1. کسب مقام دوم استانی در مسابقات کشوری خوارزمی – رشته دست سازه – روباتیک – 1395.

 2. کسب مقام اول استانی در مسابقات کشوری خوارزمی – رشته دست سازه – روباتیک – 1394.

 3. کسب مقام سوم کشوری در مسابقات کشوری خوارزمی – رشته دست سازه – روباتیک – 1394.

 4. کسب مقام اول و دوم وسوم و چهارم کشوری در رشته میکروماوس – مسابقات روباتیک کشوری نادکاپ شریف 1394.

 5. کسب مقام دوم و چهارم کشوری در رشته میکروماوس – مسابقات روباتیک کشوری نادکاپ شریف 1393.

 6. کسب مقام اول و دوم وسوم کشوری در رشته میکروماوس مسابقات روباتیک کشوری نادکاپ شریف 1392.

 7. شرکت در ششمین جشنواره فکر برتر. اسفند ماه 1392.

 8. برگزاري سومين دوره مسابقات روباتيك دانش آموزي استان گيلان – نادکاپ فجر- 1392 -با همكاري پارك علم وفناوري گيلان.

 9. كسب مقام اول و دوم كشوري در رشته حل ماز – مسابقات نادكاپ شريف 91 -دانشگاه شريف.

 10. برگزاري دومين دوره مسابقات روباتيك دانش آموزي استان گيلان – نادکاپ فجر- 1391 -با همكاري پارك علم وفناوري گيلان و دانشگاه آزاد رشت.

 11. برگزاري اولین دوره مسابقات روباتيك دانش آموزي استان گيلان – نادکاپ فجر – 1390 -با همكاري پارك علم وفناوري گيلان.

 12. كسب مقام هشتم جهاني در رشته مين ياب اتوماتيك در مسابقات 2012 Iranopen

 13. كسب مقام اول كشوري در رشته حل ماز – مسابقات نادكاپ 90 -تهران و كسب سهميه مسابقات جهاني دبي.

 14. كسب مقام سوم كشوري در رشته حل ماز – مسابقات نادكاپ 90 -تهران و كسب سهميه مسابقات جهاني دبي.

 15. كسب مقام چهارم كشوري در رشته تعقيب نور – مسابقات نادكاپ 90 -تهران و كسب سهميه مسابقات جهاني دبي.

 16. كسب مقام پنجم كشوري در رشته تعقيب خط – مسابقات نادكاپ 90 -تهران .

 17. كسب مقام ششم كشوري در رشته تعقيب خط – مسابقات نادكاپ 90 -تهران .

 18. برگزاري دومين دوره مسابقات روباتيك فارام 90 – با همكاري پارك علم و فناوري گيلان.

 19. كسب مقام اول در چهارمين دوره مسابقات روباتيك گيلان -در دانشگاه آزاد لاهيجان 1390

 20. همكاري با پارك علم و فناوري گيلان – از 1389 تا كنون.

 21. همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي رشت – از سال 1390 تا 1392.

 22. برگزاری کارگاه آشنایی با روباتیک آموزشکده فنی سما واحد سیاهکل – 1390

 23. برگزاري اولین دوره مسابقات روباتيك فارام 89 – با همكاري پارك علم و فناوري گيلان.

 24. برگزاری کارگاه آشنایی با روباتیک آموزشکده فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت – 1389

0 Comments