محاسبه و برآورد هزینه های برق ساختمان

هزینه ی طراحی و اجرای برق ساختمان بستگی به مشخصات زیر دارد :

 1. زیربنای واحدهای ساختمانی.
 2. نوع اجناس استفاده شده.
 3. موارد سیم کشی ساختمانی.
 4. تعداد شعله ها.
 5. هوشمند بودن ساختمان.

اما به طور کلی قیمتها به شرح ذیل است:

بند1

هرگونه ماهیچه کشی وماسه ریختن روی لوله ها به عهده برقکار نمی باشد .

بند 2

اجرای شعله عبارتند از شیارزدن جای لوله، نصب قوطی، سیم کشی کلید یا پریز، بستن کلید یا پریز وصل کردن سرپیچ لامپ معمولی می باشد.مثال اگر  10عدد سرپیچ لامپ با سیم کشی به یک کلید وصل شود  10 شعله محسوب می گردد.

بند 3
 • نصب فیوز محافظ جان تک فاز 2 مدار محسوب می گردد.
 • نصب فیوز محافظ جان 3 فاز 3 مدار محسوب می گردد.
بند 4
 • نصب لوستر: لوستر زیر 10 میلیون ریال اجرت 10درصد قیمت لوستر.
 • نصب لوستر: لوستر بالای 10 میلیون ریال اجرت 7درصد قیمت لوستر.
بند 5

درمورد شعله تلفن های 2 خطه اگر از کابل 2 زوج یا بالا تر استفاده شود بستن هر عدد پریز تلفن 2 خطه با نصب قوطی کلید 2 شعله محسوب می گردد.

بند 6

بستن کلیدکولر به همراه کابل کشی کولرجمعا “4 شعله محسوب میگردد و کابل کشی کولر متری محسوب نمی گردد، را اندازی کولر جداگانه محاسبه می گردد.

بند 7

درمورد ردیف 34 هرگونه رفع عیب واتصالی به مقدار کار، مدت زمان وتوافق قیمت طرفین بستگی داردوقیمت تعیین گردیده فقط حق الزحمه تشخیص عیب ورفتن به سرکارمی باشد.

بند 8

درموردکارهای تعمیری ساختمانی قسمتهایی که احتیاج به برسی وتعویض لوله وسیم ودراصطلاح دوباره کاری داردبصورت قیمت دوبل محسوب می گردد.

بند 9

قیمت برق کشی زیربنای واحدهای ساختمانی وآپارتمانی بدون احتساب نصب سیستم اعلام حریق، لوستر، تزئینات نور پردازی، نور مخفی داخل ونمای ساختمان وچراغهای پارکی وایستاده داخل حیاط هر متر مربع 9000 تومان تصویب گردیده است.

تبصره 1 بند 9

هر واحد آپارتمانی که 3 تا 5 لامپ هالوژن روی آرگ اپن آشپزخانه نیاز داشته باشد روی قیمت زیر بنا محسوب می گردد، واگر بیش از 5 عدد هالوژن اجرا گردد نرخ آن جداگانه وبرابربا نرخ مصوب محاسبه می گردد.

تبصره 2 بند 9

سیم کشی، گردبر زدن یا نصب فریم هالوژن ونصب هالوژن در قیمتهای صفحه شرح اجرت بصورت کلی ذکر شده وبصورت جداگانه (شمارش شعله، گردبر یا فریم هالوژن ونصب آن) محاسبه نمی گردد.

تبصره 3 بند 9

نرخ دستمزد اجرای برق کشی ساختمان های اداری وتجاری قیمت زیر بنائی محسوب نمی گردد وبصورت آیتم وجداگانه می باشد.

بند 10

بستن کلید وپریزها باروکش وزه آنهافقط یکبار برای برقکار قابل انجام است ودر صورت باز کردن وبستن مجدد روکش آنهابرابرنرخ توافقی انجام می گردد.

تبصره 1 بند 10

در صورتی که کارفرما از برقکار بخواهد روکش کلید پریز راجهت نقاشی ساختمان باز وبسته نماید به ازای هر عدد مبلغ 20/000 ریال باید به برقکار پرداخت نماید.

بند 11

سوراخکاری بتن جهت عبور لوله های اصلی برق – آیفن – تلفن – آنتن وماهواره درراه پله که نیازبه کمپرسور دارد به عهده برقکار نمی باشد.

بند 12
 • نرخ اجرت کاردرشهرستانهای توابع استان 35 درصد اضافه می گردد.
 • برقکارمی تواند تا 10 درصد تخفیف داشته باشددرغیراینصورت خلاف مقررات می باشد.

 

0 Comments