مکارو 1

نام ماژول

تعداد در پک

 المان اتصالات

2

 المان ال مکعب

1

 المان تخت

2

 المان تسمه و فولی

1

 پیچ گوشتی

1

 پیچ و مهره پک واشر سازه ای

1

 پیچ و مهره سازی ای

2

 جاباتری مستقیم (جفت تکی)

1

 جعبه ابزار

1

 جفت چرخ و لاستیک

2

 تاچ3

1

 دو ماز مستقیم

1

 سنسور دو نور مستقیم (ل ش)

1

 سنسور کلپ مستقیم (ل ش)

1

 DVD

1

 محرک دو محور

1

0 Comments