مکارو 3

نام ماژول

تعداد در پک

 المان اتصالات

2

 المان ال مکعب

1

 المان تخت

2

 پیچ گوشتی

1

 پیچ و مهره پک واشر سازه ای

1

 پیچ و مهره سازی ای

2

 جاباتری مستقیم (جفت تکی)

1

 جعبه ابزار

1

 جفت چرخ و لاستیک

1

 خراب کن حالشو ببر

1

 دسته کنترل و برد موتور 

1

 سنسور دو نور مستقیم (ل ن)

1

 DVD

1

 کابل 6 رشته سوکتی بلند

1

 محرک سرعتی

2

0 Comments