مکارو 6

نام ماژول

تعداد در پک

 المان اتصالات

2

 المان ال مکعب

1

 المان تخت

2

 پیچ گوشتی

1

 پیچ و مهره پک واشر سازه ای

1

 پیچ و مهره سازی ای

2

 جاباتری مستقیم (جفت تکی)

1

 جعبه روبیک بزرگ

1

 جفت چرخ و لاستیک

2

 دسته کنترل و برد موتور 

1

 DVD

1

 کابل 6 رشته سوکتی بلند

1

 محرک دو محور

1

0 Comments