پروژه های انجام شده

برق ساختمان:

 1. طراحی و اجرای برق ساختمان نگار – 6 واحدی – کارفرما : آقای رحیمی – 1395

 2. طراحی و اجرای برق مجتمع صفاری – 40 واحدی – کارفرما : مهندس نوروزی – 1394

 3. طراحی و اجرای برق ساختمان صدف – 3 واحدی – کارفرما : آقای اصغری – 1394

 4. طراحی و اجرای برق مجتمع ارکیده – 14 واحدی – کارفرما : دفتر ساختمانی ضیایی -1393

 5. طراحی و اجرای برق ساختمان لاله – 8 واحدی – کارفرما : خانم دکتر پیمان -1393

 6. طراحی و اجرای برق ساختمان سپده – 4 واحدی – کارفرما : آقای سبحانی – 1393

 7. طراحی و اجرای برق ساختمان کوشا – 2 واحدی – کارفرما : آقای مهندس قوامی – 1392

 8. طراحی و اجرای برق ساختمان شکوه – 3 واحدی – کارفرما : آقای شالکویی – 1392

 9. طراحی و اجرای برق ساختمان فرمان – 9 واحدی – کارفرما : خانم ترابیان – 1392

 10. طراحی و اجرای برق ساختمان زیبا – 3 واحدی – کارفرما : دفتر فنی زیبا سازان  – 1391

 11. طراحی و اجرای برق ساختمان مریم – 8 واحدی – کارفرما : آقای مهدوی – 1391

 12. طراحی و اجرای برق ساختمان شبنم – 4 واحدی – کارفرما : دفتر فنی زیبا سازان – 1391

 13. طراحی و اجرای برق ساختمان آسایش – 2 واحدی – کارفرما : خانم درخشنده – 1391

 14. طراحی و اجرای برق ساختمان ثریا – 12 واحدی – کارفرما : آقای مشهدی مقدم – 1390

 15. طراحی و اجرای برق ساختمان شکوفه – 4 واحدی – کارفرما : دفتر فنی زیبا سازان -1390

 16. طراحی و اجرای برق ساختمان شقایق – 3 واحدی – کارفرما : آقای مهندس ربانی – 1389

برق و تاسیسات شهری:

 1. اجرای نوسازی و بهسازی روشنایی خیابان رشتیان – رشت

 2. اجرای لوله گذاری و کابل کشی و برق رسانی پل صابری – رشت

 3. برکناری و نصب تیر برق های خیابان قلی پور – رشت

 4. اجرای بهسازی تابلو برق خیابان ضیابری – رشت

 5. برق رسانی به شهرک امام خمینی – فومن

 6. اجرای نوسازی و بهسازی روشنایی بلوار کاشانی – فومن

 7. نصب تیر برق بلوار ولیعصر – صومعه سرا

 8. تعمیر و تعویض ترانس های خیابان سعدی – لاهیجان

 9. اجرای بهسازی تابلو برق بلوار کشاورز – لنگرود

0 Comments