پروژه های در حال اجرا

  1. طراحی و اجرای برق ساختمان فرمانیه – کارفرما: حسینی

  2. هوشمند سازی و برق ساختمان کوشیار – کارفرما: مدرسه کوشیار

  3. برکناری و نصب تیر برق بلوار توحید – رشت

  4. تعویض و تعمیر تابلو برق خیابان هفت تیر – شهرستان صومعه سرا

0 Comments